Y TẾ - tuonglai.vn

Y TẾ - TƯƠNG LAI

Y TẾ - TƯƠNG LAI

  • Đang truy cập: 1
  • Tổng truy cập: 36074
  • VẬT TƯ TIÊU HAO
  • DỤNG CỤ Y TẾ
Ống hút dịch
Chất liệu: PVC
Kích thước:
Trọng lượng:
Nắp bình rác y tế
Chất liệu: Original PP resin
Kích thước:
Trọng lượng:
Chụp Camera nội sôi
Chất liệu: Original PP resin
Kích thước:
Trọng lượng:
Ống hút dịch
Chất liệu: PVC
Kích thước:
Trọng lượng:
Nắp bình rác y tế
Chất liệu: Original PP resin
Kích thước:
Trọng lượng:
Chụp Camera nội sôi
Chất liệu: Original PP resin
Kích thước:
Trọng lượng: