tuonglai.vn

TƯƠNG LAI

TƯƠNG LAI

  • Đang truy cập: 21
  • Tổng truy cập: 35120
Liên hệ

 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐỢT 1/ 2015

1/ Vị trí tuyển dụng : Quản lý cấp cao nhà máy

Chức vụ :  Giám đốc nhà máy

Ngành nghề : Có liên quan và 6 năm kinh nghiệm quản lý cho chức vụ tương đương

Chế độ làm việc : Hành chánh/ theo ca

Địa điểm làm việc : Long thành, Đồng Nai

Số lượng : 01 người

Mức lương : tối thiểu 24 triệu trở lên

Phương tiện đi lại : Có phụ cấp hoặc cấp xe hơi riêng

Thời gian nhận hồ sơ: Từ 12/2 đến 30/3

2/ Vị trí tuyển dụng : Nhân viên kinh doanh XNK

Chức vụ : Nhân viên

Ngành nghề : Quản trị kinh doanh, Xuất nhập khẩu

Chế độ làm việc : Hành chánh

Địa điểm làm việc : Long thành, Đồng Nai

Số lượng : 02 người

Mức lương : Theo thỏa thuận

Thời gian nhận hồ sơ: Từ 12/2 đến 30/3

3/ Vị trí tuyển dụng : Quản lý chất lượng

Chức vụ : Trưởng bộ phận

Ngành nghề : Có liên quan và 1 năm kinh nghiệm trở lên

Chế độ làm việc : Theo ca

Địa điểm làm việc : Long thành, Đồng Nai

Số lượng : 01 người

Mức lương : Tối thiểu 7,0 triệu trở lên.

Thời gian nhận hồ sơ : Từ 12/2 đến 30/3

4/ Vị trí tuyển dụng : Quản lý chất lượng

Chức vụ : Nhân viên

Ngành nghề : Có liên quan và 1 năm kinh nghiệm 

Chế độ làm việc : Theo ca

Địa điểm làm việc : Long thành, Đồng Nai

Số lượng : 06 người

Mức lương : Theo thỏa thuận

Thời gian nhận hồ sơ : Từ 12/2 đến 30/3

 5/ Vị trí tuyển dụng : Kỹ thuật sản xuất

Chức vụ : Nhân viên

Ngành nghề : Trung cấp kỹ thuật cơ điện có kinh nghiệm ép nhựa và chỉnh máy

Chế độ làm việc : Hành chính/ theo ca

Địa điểm làm việc : Long thành, Đồng Nai

Số lượng : 02 người

Mức lương : Tối thiểu 7,0 trở lên

Thời gian nhận hồ sơ : Từ 12/2 đến 30/3

6/ Vị trí tuyển dụng : Công nhân sản xuất

Ngành nghề : Lao động phổ thông  & tay nghề.

Chế độ làm việc : Theo ca

Địa điểm làm việc : Long thành, Đồng Nai.

Số lượng : 50 người

Mức lương : Theo thỏa thuận

Thời gian nhận hồ sơ : Từ 12/2 đến 30/3