ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TỪ 2020 ĐẾN 2025

Trương Quốc Cường 23/02/2021 0 nhận xét

1. The infrastructure - Cơ sở hạ tầng インフラストラクチャ

News warehouse:  Area 1.680 m2
Xây dưng thêm nhà kho diện tích 1.680m2   新しい倉庫1.680 m2

News Workshop
Xây dựng thêm nhà xưởng mới 新しい工場

Solar energy systems
Hệ thống năng lượng mặt trời. 太陽エネルギーシステム

2. Quality management system - Hệ thống quản lý chất lượng 品質管理システム

Certificates IATF 16949 system
Chứng nhận hệ thống IATF16949 IATF16949システム認証

ERP software system
Hệ thống quản lý ERP ERP管理システム

Toward the industry 4.0
Hệ thống quản lý theo định hướng công nghệ 4.0/  4.0技術管理システム

3. Customer - Khách hàng お客様

Samsung, Misumi, TTI, Sharp, Toyota, Hyundai …

Bình luận:
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: